Logowanie do systemu

 

  Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z sieci Internet i systemu bankowości elektronicznej:

 • Nikt oprócz użytkownika nie powinien być w posiadaniu informacji poufnych związanych z identyfikacją i uwierzytelnieniem jego tożsamości w serwisie bankowości elektronicznej.
 • Cyklicznie należy zmieniać hasło do logowania w systemie bankowości elektronicznej.
 • Nie wolno otwierać przesyłek poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia oraz załączonych do nich plików lub linków, szczególnie w przypadkach gdyby wskazywały na okoliczności zdarzeń, które nie miały miejsca z  Państwa udziałem.
 • Należy korzystać z oprogramowania antywirusowego, na bieżąco je aktualizować wraz z system operacyjnym urządzenia oraz cyklicznie skanować każde urządzenie programem antywirusowym. Częstym błędem jest wyłączanie istotnych modułów w pakiecie ochronnym takich jak monitor antywirusowy, skaner poczty czy firewall.
 • Przed potwierdzeniem transakcji zawsze należy zweryfikować zgodność numeru konta z numerem odbiorcy.
 • Cyklicznie należy sprawdzać, czy numery rachunków w przelewach zdefiniowanych nie uległy podmianie. 
 • Nie wolno kopiować numerów rachunków bankowych do przelewów („kopiuj-wklej”); zawsze powinno się je samodzielnie wpisywać i dokładnie weryfikować.
 • Regularnie należy sprawdzać historię przeprowadzonych transakcji, w tym transakcji wysyłanych w „paczkach”.
 • Nie wolno korzystać z bankowości elektronicznej za pośrednictwem niesprawdzonych połączeń (np. publicznej WiFi), z komputerów znajdujących się w miejscach publicznych.
 • Należy korzystać z oprogramowania, które pochodzi z legalnego i zaufanego źródła.
 • Przed zalogowaniem należy sprawdzić, czy używane jest szyfrowane połączenie, czy adres rozpoczyna się od https://ebo.bshalinow.pl oraz czy w oknie przeglądarki znajduje się symbol zamkniętej kłódki; świadczący o nawiązaniu szyfrowanego połączenia z Bankiem.
 • Należy sprawdzać prawidłowość certyfikatu strony, czy jest ważny i został wystawiony dla Banku.

Nigdy nie należy używać wyszukiwarek internetowych do znalezienia strony logowania Banku, wchodzić na stronę internetową Banku za pośrednictwem linków znajdujących się w przychodzących mailach.

 • Nietypowe lub podejrzane działanie należy niezwłocznie zgłosić do Banku.

 

Więcej aktualnych informacji o zagrożeniach można znaleźć na stronie Związku Banków Polskich

w portalu „Bezpieczny Bank” na stronie internetowej www.zbp.pl