Logowanie do systemu

 

Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z sieci Internet i systemu bankowości elektronicznej:

· Nikt oprócz użytkownika nie powinien być w posiadaniu informacji poufnych związanych z identyfikacją i uwierzytelnieniem jego tożsamości w serwisie bankowości elektronicznej.

· Cyklicznie należy zmieniać hasło do logowania w systemie bankowości elektronicznej.

· Nie wolno otwierać przesyłek poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia oraz załączonych do nich plików lub linków, szczególnie w przypadkach gdyby wskazywały na okoliczności zdarzeń, które nie miały miejsca z Państwa udziałem.

· Należy korzystać z oprogramowania antywirusowego, na bieżąco je aktualizować wraz z system operacyjnym urządzenia oraz cyklicznie skanować każde urządzenie programem antywirusowym. Częstym błędem jest wyłączanie istotnych modułów w pakiecie ochronnym takich jak monitor antywirusowy, skaner poczty czy firewall.

· Przed potwierdzeniem transakcji zawsze należy zweryfikować zgodność numeru konta z numerem odbiorcy.

· Cyklicznie należy sprawdzać, czy numery rachunków w przelewach zdefiniowanych nie uległy podmianie. 

· Nie wolno kopiować numerów rachunków bankowych do przelewów („kopiuj-wklej”); zawsze powinno się je samodzielnie wpisywać i dokładnie weryfikować.

· Regularnie należy sprawdzać historię przeprowadzonych transakcji, w tym transakcji wysyłanych w „paczkach”.

· Nie wolno korzystać z bankowości elektronicznej za pośrednictwem niesprawdzonych połączeń (np. publicznej WiFi), z komputerów znajdujących się w miejscach publicznych.

· Należy korzystać z oprogramowania, które pochodzi z legalnego i zaufanego źródła.

· Przed zalogowaniem należy sprawdzić, czy używane jest szyfrowane połączenie, czy adres rozpoczyna się od https://ebo.bshalinow.pl oraz czy w oknie przeglądarki znajduje się symbol zamkniętej kłódki; świadczący o nawiązaniu szyfrowanego połączenia z Bankiem.

· Należy sprawdzać prawidłowość certyfikatu strony, czy jest ważny i został wystawiony dla Banku.

· Nigdy nie należy używać wyszukiwarek internetowych do znalezienia strony logowania Banku, wchodzić na stronę internetową Banku za pośrednictwem linków znajdujących się w przychodzących mailach.

· Nietypowe lub podejrzane działanie należy niezwłocznie zgłosić do Banku.

Więcej aktualnych informacji o zagrożeniach można znaleźć na stronie Związku Banków Polskich w portalu „Bezpieczny Bank” na stronie internetowej www.zbp.pl